Σταυροί Ηλεκτρονικοί 90 cm
Ανάλυση: 96px x 96px
Σύνολο:10.240px [LEDs]
Ηλεκτρονικός 90cm -1
Ηλεκτρονικός 90cm-2