Σταυροί Ηλεκτρονικοί 70 cm
Ανάλυση: 64px x 64px
Σύνολο:6.144px [LEDs]
Ηλεκτρονικός-1 70cm
Ηλεκτρονικός-2 70cm