Σταυροί Φαρμακείων
Διακρίνονται σε LED όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού και στους ηλεκτρονικούς οι οποίοι προγραμματίζονται ως προς τα θέματα εμφάνισης και το χρόνο διάρκειάς τους.
Είναι διάστασης 70cm και 90cm.

Σταυροί LED
Στη διάσταση των 70cm έχουν 3 διπλές σειρές LED και στα 90cm 4 διπλές σειρές LED.
Ρύθμιση γίνεται στην ταχύτητα και υπάρχει συνατότητα ντιμαρίσματος.

Σταυροί Ηλεκτρονικοί

Προγραμματίζονται πλήρως και μπορούν να προβάλουν animations, κείμενα, θερμοκρασία, υγρασία, ημερομηνία, ώρα. Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας.
Σταυροί LED
crossled
Σταυροί Ηλεκτρονικοί
crosshlektronikos