Ράβδοι 1m
Χρησιμοποιείται σε περιγραμματικό φωτισμό καθώς και σε ομοιόμορφη διάταξη, για μεγάλες επιφάνειες

Ράβδοι RGB 16px x 16px

Ράβδοι RGB 16px x 16px]